Mladi – pokretači pozitivnih promjena


Udruga ZUM je neprofitna organizacija osnovana 2001. godine u svrhu zapošljavanja mladih, njihova poticanja na prepoznavanje vlastitih mogućnosti, sposobnosti i vještina kroz edukaciju, informiranje i uključivanje u procese donošenja odluka. Djelujemo na području Republike Hrvatske, a osobito na području Istarske županije.

Udruga ZUM ponosna je članica Mreže Mladih Hrvatske.


Udruga ZUM u brojkama

31
projekt

35
partnerstva

126
aktivnosti za mlade

44
volontera


ZUM je udruga za mlade koja zagovara i provodi sustavno i kontinuirano osnaživanje mladih za osobni razvoj i aktivno djelovanje u društvu. To činimo svjesni potrebe pune društvene uključenosti i povećanja zapošljivosti mladih kroz unapređenje politika za mlade, neformalno obrazovanje, pružanjem podrške mladima, informiranje i umrežavanje, kako na razini Istarske županije, Republike Hrvatske, tako i na međunarodnoj razini.


Programi udruge ZUM

Info-centar za mlade ZUM

Najdugovječniji program Udruge ZUM usmjeren informiranju i educiranju mladih na području Istarske županije

Perpetuum Mobile

Perpetuum Mobile je program Udruge ZUM pokrenut koncem 2015. godine s obzirom na rastuću potrebu i interes mladih za programe mobilnosti. Udruga ZUM informira i uključuje mlade u dostupne i kvalitetne programe mobilnosti.

Aktivizam u zajednici

Program usmjeren osnaživanju i uključivanju mladih u razvoj lokalne zajednice kroz neformalno obrazovanje, volonterske aktivnosti i raznorazne lokalne inicijative.


Kontaktirajte nas

Naša vrata su uvijek, ali baš uvijek, otvorena za nove projektne ideje, partnerstva, inicijative i nove volontere…