Aktivizam u zajednici

Program ima za cilj potaknuti aktivnu participaciju mladih u društvenom i političkom životu lokalne zajednice. Udruga ZUM dugogodišnja je članica Volonterskog centra Istre (VCI) i Mreže mladih Hrvatske. Kroz godine proveli smo i provodimo niz projekata. 

Volunteen

S ciljem razvoja školskog volontiranja i promoviranja volonterstva među mladima, pokrenut je projekt VOLUNTEEN. Naime, prema podacima Instituta za društvena istraživanja, svega 6,9% mladih u Hrvatskoj volontira, tj. ima iskustva u volonterskim aktivnostima. S druge strane, organizatori volontiranja ne posjeduju stručna znanja za razvoj volonterskih aktivnosti te čak 70% organizacija nema educirane koordinatore volontera. I u konačnici, svega 53% organizacija civilnog društva u Istri dostavlja izvješće o volontiranju nadležnom Ministarstvu što predstavlja godišnju obvezu organizatora volontiranja.

Kroz projekt VOLUNTEEN omogućit će se srednjoškolcima Ekonomske škole Pula i Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin stjecanje praktičnih znanja i vještina za bolje uključivanje u lokalnu zajednicu. Čak 450 srednjoškolaca bit će uključeno u projektne aktivnosti, a tijekom provedbe pokrenut će se i 2 školska volonterska kluba.

S druge strane, radit će se na jačanju suradnje organizacija civilnog društva i odgojno-obrazovnih ustanova na području Istarske županije kroz održavanje treninga za koordinatore volontera (14 zaposlenika organizacija civilnog društva te odgojno-obrazovnih ustanova) i izradu Vodiča za uspostavu školskih volonterskih programa.

Osim srednjoškolaca i zaposlenika organizacija civilnog društva, u aktivnost bit će uključeno najmanje 22 roditelja kroz Vijeće roditelja, 10 organizacija civilnog društva te 9 mladih volontera.

Projekt će trajati ukupno 24 mjeseca a predviđene su sljedeće aktivnosti:

1. Informativno motivacijske radionice za učenike i Vijeće roditelja

2. Ciklus edukacija za učenike

3. Edukacija prepoznavanja potreba u lokalnoj zajednici (studijske posjete udrugama i institucijama)

4. Ljetna škola volontiranja

5. Volonterska akcija

6. Opremanje i otvaranje školskih volonterskih klubova

7. Trening za koordinatore volontera

8.Izrada Vodiča za uspostavu volonterskih programa u školama

9. Okrugli stol

Nositelj projekta je Udruga ZUM, a partneri su Start-up udruga za poticanje poduzetništva i zapošljavanja mladih ljudi, Udruga Suncokret – Pula, Ekonomska škola Pula, te Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin. Projekt je sufinancirala Europska unija, kroz Europski socijalni fond, Operativni program “Učinkovit ljudski potencijali 2014.-2020” u iznosu od 677.565,60 kn.

Više informacija o EU fondovima nalazi se na sljedećoj poveznici: www.strukturnifondovi.hr

Community Makers

Projekt Community makers  je nastao kao transnacionalna inicijativa mladih, a nositelj projekta je španjolska organizacija za mlade Proyecto Kieu.  Financijsku potporu za provedbu dobivena je kroz   program Erasmus+, ključna aktivnost 2 – transnacionalne inicijative mladih. Cilj projekta je osnažiti studente i studentice pulskog Sveučilišta Jurja Dobrile znanjima i vještinama za aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice kroz besplatne edukacije te pružanjem mentorske podrške u pokretanju novog web portala. Osim toga, cilj je i razviti platformu za informiranje, povezivanje i razmjenu iskustva mladih na području Istarske u svrhu njihovog boljeg uključivanja u razvoj lokalne zajednice

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

  1. Radionica: Strateško planiranje studentskog portala
  2. Edukacija u web dizajnu i programiranju
  3. Osnove novinarstva
  4. Fotografija i osnove obrade fotografije
  5. Međunarodni trening: Social Networks and online audience building
  6. Novi mediji i medijski alati
  7. Mentorski sastanci
  8. Međunarodni trening: Commerce, Finance and Sustainability of media project
  9. Vršnjačka edukacija za nove generacije studenata
  10. Pokretanje online medijskog projekta

Kroz provedbu projekta pokrenut je portal infocentarzum.org

Ostali  (provedeni) značajni projekti:

Lokalni program za mlade Grada Pule

Riječ je projektu koji je počeo koncem 2015. godine te je Udruga ZUM strateški partner nositelju projekta – Gradu Puli. U sklopu projekta Udruga ZUM provela je radionice s mladima „Od ideje do rješenja!“. Kroz radionice su napravljene fokus grupe s mladima unutar kojih smo stekli značajne uvide o potrebama, problemima i potencijalima mladih u Puli. Osim toga, Udruga ZUM je koordinirala rad stručnih radnih skupina koje su unutar svog ekspertnog područja izradili prijedlog ciljeva, mjera i zadataka. Potporu za provedbu projekta pružilo je Ministarstvo za socijalnu politiku i mlade, Agencija za mobilnost i programe EU kroz program Erasmus+ te Grad Pula.

Most – mladi osjećaju starije

Riječ je o kraćem projektu unutar kojeg se radilo na stvaranju međugeneracijskog „mosta“ čiji temelj čine razumijevanje i uvažavanje različitosti. Kroz projekt smo povezali mlade i osobe treće životne dobi kroz edukativno-zabavne aktivnosti te smo o tome informirali i educirali mlade kroz magazin za mlade 3ska. Potporu za provedbu projekta pružila je Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. Financijsku potporu pružila je Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva.