Aktivizam u zajednici

Program ima za cilj potaknuti aktivnu participaciju mladih u društvenom i političkom životu lokalne zajednice. Udruga ZUM dugogodišnja je članica Volonterskog centra Istre (VCI) i Mreže mladih Hrvatske. Kroz godine proveli smo i provodimo niz projekata. 

Volunteen

S ciljem razvoja školskog volontiranja i promoviranja volonterstva među mladima, pokrenut je projekt VOLUNTEEN. Naime, prema podacima Instituta za društvena istraživanja, svega 6,9% mladih u Hrvatskoj volontira, tj. ima iskustva u volonterskim aktivnostima. S druge strane, organizatori volontiranja ne posjeduju stručna znanja za razvoj volonterskih aktivnosti te čak 70% organizacija nema educirane koordinatore volontera. I u konačnici, svega 53% organizacija civilnog društva u Istri dostavlja izvješće o volontiranju nadležnom Ministarstvu što predstavlja godišnju obvezu organizatora volontiranja.

Kroz projekt VOLUNTEEN omogućit će se srednjoškolcima Ekonomske škole Pula i Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin stjecanje praktičnih znanja i vještina za bolje uključivanje u lokalnu zajednicu. Čak 450 srednjoškolaca bit će uključeno u projektne aktivnosti, a tijekom provedbe pokrenut će se i 2 školska volonterska kluba.

S druge strane, radit će se na jačanju suradnje organizacija civilnog društva i odgojno-obrazovnih ustanova na području Istarske županije kroz održavanje treninga za koordinatore volontera (14 zaposlenika organizacija civilnog društva te odgojno-obrazovnih ustanova) i izradu Vodiča za uspostavu školskih volonterskih programa.

Osim srednjoškolaca i zaposlenika organizacija civilnog društva, u aktivnost bit će uključeno najmanje 22 roditelja kroz Vijeće roditelja, 10 organizacija civilnog društva te 9 mladih volontera.

Projekt će trajati ukupno 24 mjeseca a predviđene su sljedeće aktivnosti:

1. Informativno motivacijske radionice za učenike i Vijeće roditelja

2. Ciklus edukacija za učenike

3. Edukacija prepoznavanja potreba u lokalnoj zajednici (studijske posjete udrugama i institucijama)

4. Ljetna škola volontiranja

5. Volonterska akcija

6. Opremanje i otvaranje školskih volonterskih klubova

7. Trening za koordinatore volontera

8.Izrada Vodiča za uspostavu volonterskih programa u školama

9. Okrugli stol

Nositelj projekta je Udruga ZUM, a partneri su Start-up udruga za poticanje poduzetništva i zapošljavanja mladih ljudi, Udruga Suncokret – Pula, Ekonomska škola Pula, te Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin. Projekt je sufinancirala Europska unija, kroz Europski socijalni fond, Operativni program “Učinkovit ljudski potencijali 2014.-2020” u iznosu od 677.565,60 kn.

Više informacija o EU fondovima nalazi se na sljedećoj poveznici: www.strukturnifondovi.hr

Community Makers

Projekt Community makers  je nastao kao transnacionalna inicijativa mladih, a nositelj projekta je španjolska organizacija za mlade Proyecto Kieu.  Financijsku potporu za provedbu dobivena je kroz   program Erasmus+, ključna aktivnost 2 – transnacionalne inicijative mladih. Cilj projekta je osnažiti studente i studentice pulskog Sveučilišta Jurja Dobrile znanjima i vještinama za aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice kroz besplatne edukacije te pružanjem mentorske podrške u pokretanju novog web portala. Osim toga, cilj je i razviti platformu za informiranje, povezivanje i razmjenu iskustva mladih na području Istarske u svrhu njihovog boljeg uključivanja u razvoj lokalne zajednice

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

  1. Radionica: Strateško planiranje studentskog portala
  2. Edukacija u web dizajnu i programiranju
  3. Osnove novinarstva
  4. Fotografija i osnove obrade fotografije
  5. Međunarodni trening: Social Networks and online audience building
  6. Novi mediji i medijski alati
  7. Mentorski sastanci
  8. Međunarodni trening: Commerce, Finance and Sustainability of media project
  9. Vršnjačka edukacija za nove generacije studenata
  10. Pokretanje online medijskog projekta

Kroz provedbu projekta pokrenut je portal infocentarzum.org

Lokalni program za mlade Grada Pule

Riječ je projektu koji je počeo koncem 2015. godine te je Udruga ZUM strateški partner nositelju projekta – Gradu Puli. U sklopu projekta Udruga ZUM provela je radionice s mladima „Od ideje do rješenja!“. Kroz radionice su napravljene fokus grupe s mladima unutar kojih smo stekli značajne uvide o potrebama, problemima i potencijalima mladih u Puli. Osim toga, Udruga ZUM je koordinirala rad stručnih radnih skupina koje su unutar svog ekspertnog područja izradili prijedlog ciljeva, mjera i zadataka. Potporu za provedbu projekta pružilo je Ministarstvo za socijalnu politiku i mlade, Agencija za mobilnost i programe EU kroz program Erasmus+ te Grad Pula.